Important: accesand site-ul nostru si/sau oferindu-ne orice informatie cu caracter personal, va dati consimtamantul explicit ca toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sa fie prelucrate de noi in modul si in scopurile descrise in continuare in aceasta politica de confidentialitate si in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare privind datele cu caracter personal.

Respectam confidentialitatea datelor dumneavoastra si ne angajam sa protejam orice informatii personale pe care le veti impartasi cu noi, intr-un mod adecvat. Aceasta Politica de Confidentialitate descrie practicile de confidentialitate pentru site-ul www.ambuhelp.ro. Ca o conditie de a utiliza produsele si serviciile AMBUHELP, sunteti de acord cu termenii din aceasta Declaratie de politica de confidentialitate.

Notam si ca aceasta declaratie poate fi actualizata, iar schimbarile vor fi afisate pe aceasta pagina. Aceasta Declaratie de Politica de confidentialitate se aplica exclusiv produselor si serviciilor AMBUHELP.

Daca aveti intrebari cu privire la utilizarea datelor dvs., ne puteti contacta prin email la contact@ambuhelp.ro.

Toate informatiile ce apar pe acest site sunt proprietatea AMBUHELP. Ne rezervam dreptul de a schimba continutul in orice moment fara notificare prealabila. Prin citirea informatiilor prezentate in cadrul site-ului, confirmati acordul dvs. cu privire la acesti termeni si conditii. AMBUHELP SRL nu colecteaza cu buna stiinta informatii personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, avem obligatia de a pastra confidentialitatea si de a utiliza in conditii de siguranta datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. numai in scopuri de marketing direct (trimiterea de newsletter-e) si comercializarea de produse.

Atunci cand solicitati o cerere de oferta prin intermediul paginii de site, vi se va cere sa introduceti date cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei si numarul de telefon. De asemenea, cerem acceptul pentru prelucrarea datelor, iar aceasta permisiune ne este necesara sa va trimitem notificari. Nu folosim datele primite in urma acestei permisiuni in alte scopuri decat cel de notificare, nu vindem sau dam altor terti aceste informatii.

Daca aveti intrebari, comentarii sau reclamatii cu privire la aceasta politica de confidentialitate sau practicile noastre de confidentialitate, va rugam sa nu ezitati sa ne contactati la contact@ambuhelp.ro.

In vederea livrarii bunurilor si serviciilor comandate, confirmarii Comenzii, informarii dvs. privind stadiul Comenzii, oferirii de raspunsuri la reclamatiile plasate, evaluarii bunurilor si serviciilor oferite, precum si a exercitarii unor activitati comerciale, de promovare a bunurilor si serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica, monitorizare a vanzarilor si comportamentului de cumparare a Clientilor, activitati administrative si de media, sunteti de acord sa ne incredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, numar de telefon. Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decat cele strict necesare scopului precizat in aceasta politica.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamantul dvs. sunt si vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv in scopurile pe care le vom prezenta in cele ce urmeaza. Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul consimtamantului dvs. in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit in cele ce urmeaza Regulament/ul. Situatiile in care AMBUHELP S.R.L. va colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal si scopurile in vederea carora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:

Cereri oferta de preturi. Numele dvs, adresa de e-mail, numarul de telefon si numele companiei introduse in momentul completarii unei cereri de oferta pe acest site pot fi folosite pentru a va contacta in legatura cu cererea de oferta trimisa.

Newsletter. Puteti folosi acest site pentru a va abona la newsletter. In aceasta situatie, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a va informa despre produsele noastre si evenimentele la care participam si de marketing direct si publicitate.

Alte scopuri. Puteti trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresa email, numar de telefon, nume companie) pentru alte scopuri decat cele mentionate mai inainte. In orice situatie, scopul pentru care sunteti rugati sa ne furnizati informatii este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. in alte scopuri, care nu au fost specificate in momentul introducerii datelor.

Pentru a accesa continutul acestui site, nu este necesar sa va inregistrati ca utilizator si nici nu trebuie sa ne furnizati informatii despre dvs. Totusi, puteti folosi acest site pentru a trimite o cerere de oferta de preturi sau pentru a va abona la newsletter prin intermediul formularelor in care ne furnizati informatii despre dvs. In aceste situatii, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. si a-i da curs, precum si pentru scopuri administrative aferente. Prelucram datele cu caracter personal furnizate de dvs. in baza consimtamantului dvs.

Va aducem la cunostinta ca utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute in Regulament si sa asigure protectia drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 1. Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 2. Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 4. Servicii de curierat/posta – nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 5. Servicii de trimite SMS – numarul de telefon;
 6. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 7. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;
 8. Servicii juridice – nume, prenume, adresa,

Colectam, stocam si folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile mentionate in momentul introducerii lor si le pastram doar cat timp este necesar realizarii acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu dvs., precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai scurta decat termenul general de prescriptie. In aceste situatii, daca decideti sa nu furnizati vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil sa nu puteti trimite formularele pentru cererea de oferta si newsletter sau sa nu putem da curs solicitarii dvs.

Datele furnizate in solicitarea sau in cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucreaza datele in vederea realizarii scopului de prelucrare a datelor si/sau de specialistii care ofera suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de functionarea si intretinerea sistemului tehnic. Nu furnizam datele dvs. cu caracter personal altora decat daca:

 • se impune pentru a va oferi serviciul solicitat si v-am informat in detaliu in aceasta privinta;
 • consideram cu buna-credinta ca dezvaluirea unor astfel de informatii este necesara, in mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente in vigoare;
 • ni se solicita de catre autoritatile in drept;
 • se impune pentru a depista si a preveni o frauda, din motive tehnice sau de securitate.

Folosind acest site, va dati consimtamantul ca noi sa dezvaluim datele dvs. cu caracter personal unor terte parti exclusiv pentru scopurile mentionate. In nicio imprejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar in schimbul unei sume de bani vreo informatie cu caracter personal furnizata de dvs.

Ori de cate ori prelucram date cu caracter personal, luam masuri rezonabile pentru a ne asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt exacte si actualizate in permanenta in vederea realizarii scopurilor pentru care au fost colectate. Aveti urmatoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea AMBUHELP SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., AMBUHELP SRL poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre AMBUHELP SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; AMBUHELP SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea AMBUHELP SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, iar AMBUHELP SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (5) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine AMBUHELP SRL in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane; AMBUHELP SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea AMBUHELP SRL restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (1) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite AMBUHELP SRL sa verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (3) AMBUHELP SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (4) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale AMBUHELP SRL prevaleaza asupra drepturilor dvs.; AMBUHELP SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre AMBUHELP SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la AMBUHELP SRL la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal efectuate de AMBUHELP SRL pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa:

AMBUHELP SRL va va furniza informatiile solicitate in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de AMBUHELP SRL gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, AMBUHELP SRL poate:

 • fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de AMBUHELP SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.